HOMEOPATIE


Do homeopatické poradny je třeba se na konzultaci objednat formulářem, mailem nebo telefonicky.

Homeopatii praktikuje Jana Bravencová, RHom , která má vystudovanou Českou školu postklasické homeopatie, ukončenou zkouškami se získáním mezinárodního certifikátu v oblasti homeopatie, v případě zájmu nahlédněte na stránky České homeopatické komory.
Zároveň je členem ČKKH, která je členem Evropské centrální rady homeopatů (European Central Council of Homeopaths) a světové organizace pro informovanost o homeopatii (World Homeopathy Awareness Organization).


Cena vstupního vyšetření co 1 hod. včetně následného stanovení léčby je:

1.300 u dospělých - 800 u dětí do dvanácti let

Cena kontrolního vyšetření s léčbou na další 3 měsíce:

1.000 dospělí - 600 děti do dvanácti let

Stručně o Homeopatii:

Jsou různé homeopatické postupy a směry - každý je v něčem více či méně odlišný, každý má své silnější a slabší stránky v úspěšnosti léčby.
Jsou také směry, které naprosto popírají principy a základy homeopatie, a přesto se jejím jménem zastřešují.

Proto je bohužel těžké se v této oblasti vyznat bez předešlého poučení o základech homeopatie. Tak jako jsou různé způsoby praktikování medicíny, jsou různé způsoby praktikování homeopatie.
Homeopatie vznikla cca před 200 lety, jako tzv. klasická homeopatie a její základ byl v hledání jednoho léku v jednom čase pro aktuální psychický a fyzický stav člověka v nemoci.
Poté vznikla Konstituční homeopatie - s myšlenkou, že každý člověk je narozen v obraze jednoho léku, nějak se chová, nějak smýšlí a pokud je takovému pacientovi podán jeho "konstituční lék" (v jakékoliv situaci), tak ho srovná.

Oba přístupy mají někdy své výborné výsledky a někdy a na něco prostě nefungují.
V naší době vznikla ještě námi tzv. Boironovská homeopatie, která buď hledá jeden lék jako klasická homeopatie, ale nezabývá se vůbec momentální psychickou stránkou člověka, nebo smíchává různá homeopatika s tím, že si tělo vybere, co potřebuje.

To je ovšem v naprostém rozporu s principem homeopatické léčby, protože smícháním léků vzniká koktejl pomíchaných informací, které mohou možná chvilkově nějak zabrat na fyzické tělo, ale také mohou člověka díky tomu energeticky rozladit nebo postupně způsobit úplnou  disharmonizaci organismu.

Je to stejné, jako by po vás někdo v jednu chvíli chtěl udělat 10 rozdílných věcí zároveň.

Také doporučované dávkování není vhodné, protože na podání informace tělu stačí jedna kulička. Při opakovaném podávání se zesiluje informace léku a jde více do psychiky, ze které pak vytahuje něco, s čím tento homeopatický směr nepočítá a co může pacientovi pěkně znepříjemnit další dny, týdny, měsíce.

Postklasická homeopatie pracuje na principu, že vše včetně patologie má svůj vývoj v čase a prostoru - proto není možné podat na stejný příznak stejný lék ve stejné potenci naprosto rozdílným jedincům věkově, zdravotně s ohledem na celkové zdraví, s rozdílným životním stylem.

Tak jako nikdo z nás nesmaže ze svého těla fáze našeho vývoje, tak jsou v našich tělech „zapsány" vývojové fáze našich nemocí. Tyto se pak léčí tak, jako když olupujete cibuli - vrstvu po vrstvě - až se dostaneme k jejímu středu - čili počátku a příčině zdravotních potíží.

Ve svých tělech máme všichni nejednu „patologii", takže vás vyzpovídám (co vás kdy trápilo) a následně celý váš případ zpracuji.
Poté navrhnu postup, jak váš stav řešit, aniž bych vám rozhodila váš energetický systém, tak, abychom všechno postupně odléčili až k úplným počátkům vašich potíží.

Většinou je to spolupráce na delší dobu.

Počítejte ovšem s tím,  že tělo začne postupně vypouštět tyto potíže nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni psychické (v rámci i léta potlačených emocí) - což nemusí být úplně příjemné, ale bez toho se léčba neobejde. Všech neduhů se tělo musí postupně zbavit, abyste se uzdravili ;-)

V případě, že u některých orgánů došlo již vlivem dlouhotrvajících obtíží k jejich degeneraci - nelze vždy stav úplně vrátit zpět, ale lze zastavit další progres.
Během léčby budeme upřesňovat a doplňovat léky, které jsou při léčbě konkrétního stavu důležité. Některé léky mají totiž své jasné „vývojové" místo a s některými se musí čekat, až se odléčí vrchní "vrstvy", aby se energetická informace daného léku mohla do těla dobře zapsat a spustit adekvátní reakci v rámci léčebného postupu.
Postklasická homeopatie je efektivní, relativně rychlý způsob, jak si pomoci dlouhodobě a systémově.

Stačí se jen rozhodnout, vydržet a neukončit léčbu, když se tělo bude zbavovat starých a nevhodných vzorců, způsobující vám potíže na fyzické a psychické úrovni ;-)

Protože zvládnutí akutního stavu není vyléčení - je to pouze odstranění špičky ledovce, který pak opět dorůstá a nemoc se vrací.

Přeji vám mnoho zdaru a pevné vůle při léčbě!