PROVOZNÍ ŘÁD A POKYNY PRO KURZY

pro plavání dětí v krytém bazénu Fibichova 1, Břeclav

Platné od 1.9.2019


Tento řád slouží k seznámení s platnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků KRYTÉHO BAZÉNU v Břeclavi a musí být návštěvníky a klienty plaveckých kurzů APERTA bezpodmínečně dodržován.

PŘED PRVNÍ LEKCÍ:

 • Cena za kurzovné je splatná nejpozději před první lekcí plavání. Kurzovné zaplaťte prosím u pracovníka centra APERTA v prostorech vstupní haly ještě před vstupem do bazénu. Lekce je možno se zúčastnit jen se zaplaceným kurzem – bez platby není bohužel nikomu vstup do prostor bazénu umožněn.
 • Před první lekcí je třeba při platbě také vyplnit a odevzdat přihlášku a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (proto prosím přijďte na první lekci s časovým předstihem).
 • Oba dokumenty si prosím vytiskněte a vyplňte předem, ke stažení je najdete zde.

 KAŽDOU LEKCI:

 • Ve vstupní hale se u pracovníka Aperty registrujte, zapíše si vaši návštěvu – sdělte mu jméno dítěte, přidělený čas a popř. zda jdete na malý či velký bazén.
 • Poté si vyzvedněte klíček na recepci, odložte boty, vložte je do sáčku a odneste do skříňky.
 • Červené košíky na lavičce před šatnou jsou pro vaši potřebu (abyste si mohli odnést věci k bazénu).
 • V šatnách jsou k dispozici podložky na položení miminek na zem, prosíme zachovávejte čistotu podložek pro další návštěvníky ve stejný den, tzn. ideálně jednorázovou podložku pod miminko s sebou.
 • Ke všem pomůckám se prosím chovejte ohleduplně a neničte je – jsou tam přece pro vás všechny.
 • Před návštěvou bazénu nechte děti vyčůrat, jsou pro vás připraveny také nočníky, které po použití umyjte, aby byly k dispozici dalším dětem.
 • Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít záchody, sprchy a řádně se umýt bez plavek, nejlépe mýdlem a čistou vodou spláchnout.
 • Osprchujte sebe i děti – bazén je naší "společnou vanou", respektujme hygienická nařízení bez ohledu na osobní pocity. Děti si můžete při sprchování sebe odložit do ohrádky, která je k dispozici ve sprchách.
 • Každý návštěvník musí mít řádný koupací oděv – plavky, děti do 3 let plavací plenku nebo plavečky s gumou kolem stehýnek.
 • Další osoby doprovázející dítě k bazénu (tatínci, babičky, atd.) musí mít také sportovní oblečení (kraťasy + tričko), jinak budou plavčíkem z hygienických důvodů z těchto prostor vykázány.
 • Je zakázáno konzumovat potraviny a pít alkoholické nápoje v prostorách bazénu mimo bufet, není povolen vstup se žvýkačkou do prostor bazénů včetně šaten a vstupní místnosti.
 • Do prostor je přísně zakázán vstup dětem a rodičům s infekční chorobou, dále osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 • Podpisem přihlášky berete na vědomí, že za své děti po celou dobu kurzu nese odpovědnost rodič (případně jiný dospělý doprovod dítěte) od příchodu na bazén až do odchodu z bazénu, stejně tak nesete odpovědnost osobní i finanční za případné poškození vybavení prostor bazénu.
 • V celém prostoru krytého bazénu je třeba chovat se s ohledem na ostatní a dodržovat hygienicko-bezpečnostní předpisy (nenechávat děti samotné bez dozoru, plně respektovat pokyny instruktorů a provozního řádu krytého bazénu, neběhat, chodit na lekce včas, vstupovat do bazénu až po svolení instruktora).
 • K bazénu choďte až těsně před začátkem vaší lekce, nenarušujte prosím probíhající lekci.
 • Ženy do bazénu vstupují z hygienického hlediska bez make-upu, dlouhé vlasy je třeba stáhnout do culíku a ideálně schovat pod koupací čepici.
 • Pro sebe i děti na velký bazén si prosím pořiďte plavací brýle (kvůli potápění, aby vás voda neštípala do očí) a holčičkám s dlouhými vlásky plavací čepičku (stačí plátěná).
 • Ve velkém bazénu je voda studenější, doporučujeme pořídit dětem neopren.
 • Po vaší lekci prosím neprodleně opusťte bazén, aby mohla nerušeně pokračovat v plavání další skupinka.
 • Opět se osprchujte mýdlem, abyste smyli zbytky chloru, a i s dětmi prosím běžte aspoň na 10 min do připravené ohřívárny vedle sprch, kde můžete děti v klidu osušit, natřít a nechat se prohřát.
 • Při odchodu ze šaten je návštěvník povinen odevzdat zapůjčené věci včetně klíče.

 NÁHRADY:

 • Neabsolvovanou a včas omluvenou lekci je možno si vybrat v rámci "náhradní hodiny". Termíny náhrad určují instruktoři.
 • Nevybrané náhradní hodiny z předcházejícího kurzu bude možné si vybrat pouze do 4.  lekce dalšího zaplaceného kurzu! Převést si můžete maximálně 3 lekce.

 ČIŠTĚNÍ POMŮCEK:

 • Pomůcky, které používáme jsou čištěny po každém použití, vydesinfikovány Sanytolem nebo Savem, vysušeny a uloženy na místo k tomu určené.

 Děkujeme za dodržování těchto pokynů a prostudujte si prosím i návštěvní řád krytého bazénu Břeclav