PLAVÁNÍ DĚTÍ

„Plavecké aktivity nejmenších jsou o doteku, o vzájemném porozumění, pohlazení, o štěstí ze společně strávených chvil, o citu a něžnosti, o důvěře a naslouchání, o smíchu, o lásce."


Voda je pro děti přirozeným prostředím, ve kterém se mohou pohybovat volněji, než na pevné podložce, protože umožňuje větší rozsah pohybů - tato skutečnost se dá využít při správné znalosti psychomotorického vývoje k nápravě již vzniklých pohybových potíží, špatných pohybových stereotypů, zkrácených svalových struktur ovlivňujících následně negativní postavení těla dítěte, sníženého svalového tonu a dalších pohybových potíží.

Od pár týdnů věku učíme rodiče s ohledem na vyspělost dítěte jak správně s jejich miminkem "plavat", i když o plavání jako takovém ještě v tomto věku nemůže být vlastně ani řeč. Základem je pro všechny rodiče výuka správné manipulace s jejich miminkem, protože při nesprávně provedeném držení nebo pohybu může být pak následně dítě možností většího rozsahu pohybu ve vodě poškozeno. Plavecké pohyby s dětmi začínáme s pomocí rodičů - citlivě a hravou formou postupně trénovat právě v bazénu, a to v době, kdy je na ně dítě věkově i motoricky připraveno a zkompenzováno. Základem zůstává u dětí do min. 1 roku věku správné držení a správná manipulace, aby se nenarušovaly pohybové stereotypy dítěte.

Kurzy vedou zkušené plavecké instruktorky znalé všech těchto výše uvedených zákonitostí.

S plaveckými aktivitami je vhodné začít co nejdříve - nejlépe od narození, protože dítě je z bříška na vodu zvyklé a nebojí se jí.
Do šesti měsíců navštěvují děti rehabilitační vany (vaničkování), od půl roku pak mohou pokračovat společně s rodiči v bazénu (plavání od šesti měsíců). Na bazénu můžete od šesti měsíců věku miminka začínat i bez předchozích vaniček.